Hojení ran biolampou Biostimul

Charakteristika onemocnění

Rána je defekt kůže, porušení celistvosti kožního povrchu, který tvoří bariéru mezi vnitřním a vnějším prostředím. Podle rozsahu rozlišujeme rány povrchové a
hloubkové. Narušení může zasahovat různě hluboko do tkání, může postihnout pouze vrstvy kůže, ale také svaly, šlachy, kloubní pouzdra, kosti i různé vnitřní orgány. Podle průběhu rány dělíme na akutní a chronické. Akutní rány mohou vznikat mechanicky (řezné, bodné, sečné, střelné, tlakové), působením chemickým nebo tepelným. Jsou to defekty v normální zdravé tkáni. Chronické rány vznikají ve změněných tkáních důsledkem poruchy výživy kůže, které jsou často vyvolané onemocněním cévního nebo systémového původu (infekční onemocnění kůže, nádorové onemocnění). Lokální působení tlaku pak může v takovýchto tkáních snadno vyvolat vznik defektu, který se špatně hojí. Chronické rány mohou postihovat všechny vrstvy kůže a zasahovat až ke kostem. U těchto ran se objevuje odumřelá (nekrotizovaná) tkáň, větší množství hnisu, přítomnost bakterií, virů či plísní. Rány se často objevují v souvislostech se špatným prokrvením končetin, tzv. bércové vředy, jako důsledek například výskytu křečových žil nebo tzv. dekubity (proleženiny), jako důsledek dlouhodobé nepohyblivosti nebo tzv. diabetická noha u osob s diabetem a mnohé další.

 

Léčba ran a prevence

Při stanovení léčby je důležité si uvědomit, že hojení ran není jen lokální, ale složitý biologický proces na úrovni celého organismu. Začíná srážením krve a pochody, které čistí ránu od odumřelé tkáně, cizích těles a choroboplodných zárodků a končí výstavbou nové tkáně, která se přeměňuje v jizvu. Celý proces vyžaduje velkou regenerační schopnost organismu, místní i celkovou a silný imunitní systém. Proces probíhá obdobně jak u akutních, tak chronických ran. Hojení chronických ran vznikajících ve změněných nedostatečně prokrvených a vyživovaných tkáních není jednoduché, neboť je ovlivňováno jak metabolickými poruchami, které k jejich vzniku přispěly, tak dalšími negativními faktory.

Proces hojení ran probíhá ve fázích. Pro léčbu ran je důležité je znát a podle nich volit léčbu. Terapie je poté zaměřena na lokální léčbu rány, celkovou léčbu pacienta, léčbu fyzikálními metodami. Základními fázemi hojení a procesy, které v nich probíhají, jsou:
Zánětlivá (čistící) fáze, pro kterou je charakteristické  zastavení krvácení, srážení krve, zánětlivá reakce (zarudnutí, otok) a průnik leukocytů (makrofágů a neutrofilních granulocytů), které ránu čistí a brání před infekcí. Přístup kyslíku má důležitou roli pro usmrcování bakterií.

Proliferační (granulační) fáze, pro kterou je charakteristické dělení buněk a tvorba nových cév a výplně rány tzv. granulační tkání (důležitá úloha kolagenu) s červenými jadérky na povrchu. Je-li povrch červený, lesklý a vlhký, hojení probíhá správně.
Diferenciační a reepitelizační (epitelizační) fáze, pro kterou je charakteristické zpevnění granulační tkáně, zrání kolagenových vláken a přeměna v jizevnatou tkáň.

K léčbě se používá celá řada krytí, které se volí dle typu, charakteru rány a fáze hojení. Moderní medicína využívá k hojení ran fototerapeutickou léčbu využívající polarizovaného světla biolamp. Polarizované světlo biolampy proniká do tkání, kde vyvolává léčebné změny v podobě zvýšené aktivity buněk, buněčného metabolismu a tvorby látek nezbytných pro oslabený organismus. Zlepšuje výživu v oblasti poškozené tkáně, podporuje tvorbu kolagenu a protizánětlivých látek, tím usnadňuje hojení, obnovu a zdravý vývoj buněk a tkání.

 

Léčba ran Biostimulem

Před aplikací Biostimulu doporučujeme použít na očištěné okraje defektu doplňkový přípravek BioFluid s vysokým obsahem
minerální vody s hořčíkem a přírodních biogenních stimulátorů, který čistí, zklidňuje, hydratuje, regeneruje a tonizuje pokožku. Poté aplikujte Biostimul přímo na postižené místo ze vzdálenosti 1-2 cm pomalým krouživým pohybem (proti směru hodinových ručiček) za použití kontinuálního režimu, po dobu 10-30 minut nelépe 2-4krát denně dle typu rány.
Po terapii aplikujte BioFluid. Alespoň 1krát denně provádějte stimulaci akupunkturních oblastí.

Polarizované světlo má schopnost rozšiřovat cévy a mohlo by dojít ke krvácení. V takovém případě aplikační dobu zkraťte na polovinu nebo aplikujte z větší vzdálenosti (4-6 cm).