Proleženiny (dekubity) - léčba biolampou Biostimul

Charakteristika onemocnění

Proleženiny neboli dekubity vznikají v místech dlouhodobého kontaktu kůže pacienta s podložkou (např. u nemocných dlouhodobě upoutaných na lůžku). V místech neustálého kontaktu a tlaku dochází k uzavření drobných cév, tkáně jsou špatně zásobovány živinami a kyslíkem, a tak dochází k jejich postupnému odumírání - vznikají dekubity. Proleženiny se objevují poměrně rychle, v některých případech i po pouhých několika hodinách. Je-li intenzita tlaku, působící na tkáň vyšší, než normální krevní tlak v kapilárách, tj. 4,27 kPa, dojde k zástavě krevního oběhu a to buď formou totální ischémie nebo kapilární stázy či kombinací obou. Tento stav způsobí poškození až odúmrť tkání, ležících mezi kostní prominencí a podložkou. Proleženiny se mohou vytvořit kdekoliv na těle. Za predilekční místa vzniku, lze považovat sakrální oblast, paty, sedací kosti, oblast nad velkými trochantery a také vnější kotníky.

 

Klasifikace dekubitů:

I. stupeň: bez zjevného poškození kůže, začervenání povrchu

II. stupeň: částečné poškození kůže

III. stupeň: poškození většiny tkáňových vrstev stlačených mezi kostí a podložkou

IV. stupeň: poškození všech tkáňových vrstev stlačených mezi kostí a podložkou

 

Léčba proleženin a prevence

Je-li člověk upoután na lůžko je zapotřebí zahájit celou řadu kroků, které mají úkol rehabilitační, kdy znovu uschopňujeme funkce, které byly z nějakého důvodu postiženy. Jde zpravidla o rehabilitaci pohybového aparátu, preventivní (resp. preventivně-léčebný), kdy je naším úkolem zajistit takový systém opatření, která zabrání zhoršení stavu a zkvalitní pobyt ležícího na lůžku.

Terapie dekubitů je složitý komplex opatření, týkajících se jednak celkového stavu člověka  a jednak tlakových lézí. V první řadě, se musí přistoupit k léčbě základního onemocnění a ke zlepšení celkového stavu. Jestliže došlo ke vzniku dekubitu, je v léčbě možné zvolit léčbu konzervativní nebo operační. Volba terapie spočívá v posouzení stupně dekubitu a základního onemocnění pacienta.

Cíle konzervativní léčby: eliminace tlaku, odstranění nekróz, boj proti infekci, podpora epitalizace.

Cíle konzervativní léčby splňuje terapie polarizovaným světlem, které působí protizánětlivě, biostimulačně (podporuje obnovu buněk) a analgeticky (zmírňuje bolest).

 

Léčba proleženin Biostimulem

Doporučujeme aplikovat Biostimul z počátku 2x denně (při převazech) v kontinuálním režimu 10-30 minut. Po 4-5 týdnech lze přejít na pulzní režim, 2krát denně 20 minut. Aplikace Biostimulu efektivně podněcuje progresivní hojení rány a urychluje jeho průběh. Rána se rychleji vyplňuje granulózní tkání, okraje rány se viditelně stahují, a to již po několika aplikacích. Díky analgetickému účinku dochází také k výraznému potlačení bolesti.

Poznámka

Běžné způsoby léčby často nezabrání rozvoji zánětu v oblasti rány. Díky protizánětlivému účinku polarizovaného světla nedochází během léčby Biostimulem ke komplikacím v podobě zánětů a otoků, které hojení znesnadňují a zpomalují.