Biolampa Biostimul - návod na použití

Jak zapojit napájecí kabel

Nachystejte si adaptér a kabel. Zasuňte kabel do adaptéru.

Nachystejte si adaptér a kabel. Zasuňte kabel do adaptéru.

Otočte konektorem doprava. Adaptér je připraven.

Otočte konektorem doprava. Adaptér je připraven.

Zapojení biolampy do elektrické sítě

Zapojte kabel do Biostimulu.  Biostimul je nyní zapojen.

Zapojte konektor adaptéru do Biostimulu.

Nasazení Biostimulu do mobilního držáku

Vložte Biostimul do mobilního držáku.  Biostimul v držáku připevněte na tělo.

Vložte Biostimul do mobilního držáku a připevněte jej na tělo.

Zapnutí kontinuálního a pulsního režimu biolampy

Stiskněte tlačítko na Biostimulu.  Nyní je Biostimul v pohotovostním režimu.

Stiskem tlačítka uvedete Biostimul do pohotovostního režimu.

Biostimul v kontinuálním režimu. Biostimul v pulzním režimu.

Dalším stisknutím tlačítka přivedete Biostimul do kontinuálního režimu. Chcete-li pulzní režim, stiskněte tlačítko v pohotovostním režimu, a po zvukovém signálu ještě jednou.

Po 10-ti minutách se přístroj sám vypne nebo jej můžete čtvrtým stiskem tlačítka vypnout dříve.

 

TIP:

Při prvním stisku tlačítka se přístroj nastartuje a ozve se oznamovací tón pohotovostního režimu. Přístroj poběží se zvukem tikání. Pokud při prvním stisku ovládacího tlačítka podržíte tlačítko po dobu více než 5 vteřin, po výběru režimu přístroj poběží bez zvuku. Při druhém stisku tlačítka uslyšíte dva zvukové signály a spustí se kontinuální režim, který poběží 10 minut. Pokud při tomto druhém stisku podržíte tlačítko po dobu více jak 5 vteřin, zapnete dlouhý kontinuální režim, který poběží 60 minut. Pokud následně stisknete ovládací tlačítko znovu, přepnete na pulsní (5Hz) režim, který poběží také 60 minut.

Opakovaným stiskem ovládacího tlačítka přístroj vždy vypnete.

Ovládání přístroje Biostimul jedním jediným tlačítkem je intuitivní a po několika prvních pokusech Vám to již půjde zcela snadno. Držíme Vám pěsti!